Giải chạy đang diễn ra

RUNNING FOR VIETNAM DISCOVERY – BẮC TRUNG BỘ

5km15km21km30km50km51.5km100km120km150km200km250km300km

Đóng góp 10.000VNĐ/suất đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” .

RUNNING FOR VIETNAM DISCOVERY – ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

3km5km10km21km30km50km100km150km

Đóng góp 10.000VNĐ/suất đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” .

RUNNING FOR VIETNAM DISCOVERY – TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

5km10km21km30km50km100km100km120km150km200km250km300km

Đóng góp 10.000VNĐ/suất đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” .

RUNNING FOR VIETNAM DISCOVERY – DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

5km10km21km30km50km70km100km120km150km200km250km300km

Đóng góp 10.000VNĐ/suất đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” .

RUN FOR FUTURE VIETNAM

5km10km15km21km30km42km50km100km200km300km

Mỗi suất đăng ký BTC sẽ đóng góp ít nhất 10.000 đồng/Suất ủng hộ STF và nhiều hình thức ủng hộ khác để tài trợ các gói học bơi (xem chi tiết giải)

RUNNING FOR VIETNAM DISCOVERY – TÂY NGUYÊN

5km10km15km21km30km42km50km54,7km60km100km120km200km250km300km

Đóng góp 10.000VNĐ/suất đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” .

RUN TO HAPPY VIETNAM NATIONAL DAY 2019

29km45km99km145km219km

Đóng góp 10.000VNĐ/suất đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” .

ĐĂNG KÝ ƯU ĐÃI THE LAKES RACE 2019 (GIẢM 20%)

-

1km Baby Race (dưới 5 tuổi)3km Kids Race (dưới 14 tuổi)5km10km21km

BTC Hỗ trợ các trẻ em mồ côi tham gia chạy miễn phí. 20% trong số tiền đăng kí tham gia sẽ được gửi trực tiếp đến Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương và Trung Tâm Từ Thiện Linh Xuân.

ĐĂNG KÝ HUE HALF MARATHON 2019 (ƯU ĐÃI NHÓM)

-

5km10km21km

RUNNING FOR VIETNAM DISCOVERY – ĐÔNG NAM BỘ

15km30km50km100km120km150km200km250km300km400km500km600km700km800km900km1000km

BTC trích 10.000VNĐ từ số tiền bạn đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” . Để ủng hộ thêm, bạn có thể nhập và gửi số tiền ủng hộ trong mục đăng ký.

Giải chạy đã kết thúc