Group 2 Created with Sketch.

Danh sách tra cứu

STT Mã báo danh Họ và tên Ngày đăng ký Ngày Hoàn Thành Quãng đường Thời gian Chứng chỉ
1 VR18781 Vũ Hoàng Đạt 17/04/2019 17/04/2019 6.4 KM 47 phút
2 VR14154 Ngô Yến 22/02/2019 16/03/2019 5 KM 43 phút
3 VR12874 Phạm Hà 04/01/2019 05/01/2019 5 KM 44 phút
4 VR12840 Quách Thị Hồng Ngọc 31/12/2018 04/01/2019 5 KM 51 phút
5 VR12264 Phạm Đông Nhựt Thanh 26/12/2018 28/12/2018 5.2 KM 37 phút
6 VR11532 Trần Quân 21/12/2018 21/12/2018 5.3 KM 36 phút
7 VR11511 Trần Lê Tuấn 21/12/2018 21/12/2018 5.4 KM 44 phút
8 VR11486 Đỗ Vinh 20/12/2018 23/12/2018 5 KM 49 phút
9 VR11484 Nguyen Thien 20/12/2018 26/12/2018 5.1 KM 48 phút

Đối tác & nhà tài trợ