Group 2 Created with Sketch.

Danh sách tra cứu

STT Mã báo danh Họ và tên Ngày đăng ký Ngày Hoàn Thành Quãng đường Thời gian Chứng chỉ
01 VR19263 Vũ Dương 18/04/2019 30/04/2019 63.8 KM 7 giờ 54 phút
02 VR19254 Pham Phung 18/04/2019 Không Hoàn Thành 10 KM 2 giờ 0 phút
03 VR19249 Pham Phung 18/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
04 VR19116 Dao Thi thien (PVCFC) 18/04/2019 Không Hoàn Thành 13 KM 1 giờ 47 phút
05 VR19125 Hà Trang ( pvcfc) 18/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
06 VR19000 Trịnh Triệu 18/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
07 VR19005 Trần Chí Bằng (PVCFC) 18/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
08 VR18962 LE DINH CHIEN QUOC 18/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
09 VR18884 Duyên Nguyễn 17/04/2019 18/05/2019 60.2 KM 9 giờ 11 phút
10 VR18818 Nguyễn Mỹ Hạnh ( HCR) 17/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
11 VR18510 Le Hao 14/04/2019 01/05/2019 60.5 KM 8 giờ 9 phút
12 VR18333 Nguyen Dong Phuong Tram 12/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
13 VR18249 Nguyễn Phước Thạnh 11/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
14 VR18282 Ma Sỹ Quỳnh 11/04/2019 19/04/2019 70 KM 6 giờ 5 phút
15 VR18230 Trương Thuỳ 11/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
16 VR18222 Lê Tự Nghĩa (HUECITADEL) 11/04/2019 22/04/2019 67.5 KM 7 giờ 25 phút
17 VR18163 Thai Minh 10/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
18 VR18076 Lê Văn Liêm 10/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
19 VR18061 Nguyễn Thiện Hảo 10/04/2019 Không Hoàn Thành 7 KM 47 phút
20 VR17952 Nguyễn Văn hiếu 09/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
21 VR17798 Đặng Văn Chiến 07/04/2019 17/04/2019 60 KM 6 giờ 42 phút
22 VR17822 Hoàng Long VietRunners 08/04/2019 29/04/2019 68.3 KM 8 giờ 8 phút
23 VR17825 Nguyễn Anh Phi 08/04/2019 15/04/2019 64.6 KM 7 giờ 38 phút
24 VR16313 Vu Dang 04/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
25 VR16288 Võ Chí Hiếu 04/04/2019 22/04/2019 73.4 KM 10 giờ 24 phút
26 VR16160 Nguyen Thi Ngoc Tram (VietRunners and Friends) 03/04/2019 Không Hoàn Thành 44 KM 5 giờ 47 phút
27 VR16181 Kiều Bảo Ngọc Nguyễn (VietRunners) 04/04/2019 Không Hoàn Thành 17 KM 3 giờ 39 phút
28 VR16125 Dương Hồng Phúc 03/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
29 VR16108 Ngo Minh nghia 03/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
30 VR16083 Nguyễn nhân 03/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
31 VR15979 Do Thuan 03/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
32 VR15956 Phạm Đông Nhựt Thanh 03/04/2019 21/04/2019 60.7 KM 9 giờ 45 phút
33 VR15935 Nguyen Huu Tuyen 03/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút

Đối tác & nhà tài trợ