Group 2 Created with Sketch.

Danh sách tra cứu

STT Mã báo danh Họ và tên Ngày đăng ký Ngày Hoàn Thành Quãng đường Thời gian Chứng chỉ
01 VR18760 Pham Ngoc Dan Chau 17/04/2019 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
02 VR34166 Nguyễn Thái An 23/04/2019 30/04/2019 52 KM 5 giờ 44 phút
03 VR20408 Phan Duc le quy 30/04/2019 16/05/2019 51.5 KM 7 giờ 14 phút
04 VR20384 Lê Thành Duy 30/04/2019 Chưa Hoàn Thành 35.2 KM 4 giờ 36 phút
05 VR20143 Nguyễn Hồng Ánh 28/04/2019 18/05/2019 51.8 KM 8 giờ 35 phút
06 VR20107 Trương Thái Việt Sô 27/04/2019 04/05/2019 53.6 KM 7 giờ 18 phút
07 VR19999 hoang gia vien 26/04/2019 07/05/2019 56.8 KM 4 giờ 40 phút
08 VR19940 Pham Ngoc Dan Chau 26/04/2019 20/05/2019 52.7 KM 9 giờ 58 phút
09 VR19892 Nguyễn Anh Phi 25/04/2019 08/05/2019 54.4 KM 6 giờ 0 phút
10 VR19876 Lê Công Bình 25/04/2019 Chưa Hoàn Thành 22.4 KM 2 giờ 49 phút
11 VR19831 Đặng Thái Sơn 24/04/2019 Chưa Hoàn Thành 0 KM 0 phút
12 VR19675 Phạm Hải Linh 23/04/2019 10/05/2019 61 KM 5 giờ 3 phút
13 VR19631 Trần Thị Yến Loan 22/04/2019 18/05/2019 52 KM 23 giờ 46 phút
14 VR19465 Dương Thị Quỳnh Nga 21/04/2019 17/05/2019 52.4 KM 7 giờ 2 phút
15 VR19333 Nguyễn Dũng 19/04/2019 Không Hoàn Thành 5 KM 1 giờ 0 phút
16 VR19195 Trần Chơn Lý 18/04/2019 05/05/2019 54.3 KM 6 giờ 16 phút
17 VR18740 Nguyễn Anh Phi 17/04/2019 01/05/2019 67.3 KM 7 giờ 34 phút
18 VR18738 Lương Ngọc Thảo 16/04/2019 02/05/2019 52.5 KM 5 giờ 58 phút
19 VR18718 Chang Chang 16/04/2019 15/05/2019 55.3 KM 15 giờ 2 phút
20 VR18674 Nguyễn Phương Cương 16/04/2019 01/05/2019 55.9 KM 5 giờ 47 phút
21 VR18584 Nguyễn Ái Ngân 15/04/2019 15/05/2019 51.7 KM 6 giờ 48 phút
22 VR18522 Đặng Văn Chiến 14/04/2019 27/04/2019 52.7 KM 5 giờ 39 phút
23 VR18317 Đắc Kiên 12/04/2019 24/04/2019 82.4 KM 7 giờ 34 phút
24 VR18234 Nguyễn Thủy 11/04/2019 11/05/2019 53.5 KM 7 giờ 51 phút
25 VR18092 Man Ngọc Việt 10/04/2019 02/05/2019 51.9 KM 8 giờ 32 phút
26 VR17978 Trịnh Tiến Lâm 09/04/2019 28/04/2019 59.1 KM 9 giờ 27 phút
27 VR17944 Lê ngọc Chí 09/04/2019 10/05/2019 52.7 KM 6 giờ 54 phút
28 VR17869 Le Hao 08/04/2019 23/04/2019 55.9 KM 7 giờ 42 phút
29 VR17911 Nguyen Hieu 09/04/2019 18/04/2019 55.5 KM 6 giờ 53 phút
30 VR17853 Nguyen Tu 08/04/2019 28/04/2019 53.2 KM 5 giờ 31 phút
31 VR17850 Đỗ Quang Vinh 08/04/2019 21/04/2019 63.6 KM 8 giờ 50 phút
32 VR17847 Trinh Tan Thuat 08/04/2019 30/04/2019 51.7 KM 6 giờ 55 phút
33 VR17845 Hồ Đỗ Thiện Chi 08/04/2019 18/04/2019 54.8 KM 6 giờ 20 phút
34 VR17843 Nguyễn Hoàng Mỹ Lệ 08/04/2019 16/04/2019 59.9 KM 8 giờ 54 phút
35 VR17837 Le Chieu 08/04/2019 06/05/2019 51.6 KM 7 giờ 24 phút
36 VR17830 Lê Hà Nha Trang (NGUYỄN TRÃI SCOUT) 08/04/2019 17/04/2019 53.4 KM 6 giờ 46 phút
37 VR17840 Nguyễn Phước Bảo Nam 08/04/2019 18/04/2019 53.3 KM 8 giờ 12 phút
38 VR17804 Vu Dang 08/04/2019 07/05/2019 63.4 KM 6 giờ 6 phút
39 VR17578 Trương Thế Ngọc 06/04/2019 19/04/2019 51.5 KM 6 giờ 33 phút
40 VR16426 Nguyen Danh Tang 05/04/2019 14/04/2019 54 KM 5 giờ 29 phút
41 VR16209 Đỗ Đạt 04/04/2019 11/04/2019 53.3 KM 4 giờ 36 phút
42 VR16127 Dương Hồng Phúc 03/04/2019 30/04/2019 102 KM 15 giờ 35 phút
43 VR16110 Hứa Minh Sơn 03/04/2019 02/05/2019 105 KM 10 giờ 59 phút
44 VR15833 Lê Xuyên 02/04/2019 27/04/2019 51.5 KM 5 giờ 48 phút
45 VR16004 Đỗ Chí Kiên 03/04/2019 07/04/2019 51.5 KM 5 giờ 1 phút
46 VR15949 Nguyễn Văn 03/04/2019 14/04/2019 60.7 KM 6 giờ 20 phút
47 VR15842 Lan Lan 02/04/2019 14/04/2019 104 KM 17 giờ 25 phút
48 VR15815 Đinh Trọng Nghĩa 02/04/2019 26/04/2019 51.8 KM 6 giờ 12 phút
49 VR15805 Nguyễn Thị Hải Hà 01/04/2019 13/04/2019 51.9 KM 5 giờ 22 phút
50 VR15773 Phan Khanh 01/04/2019 29/04/2019 54.3 KM 8 giờ 1 phút
51 VR15759 Tôn Nữ Ngọc Hân 01/04/2019 21/04/2019 52.2 KM 6 giờ 41 phút
52 VR15598 Phí Đăng Đoàn 28/03/2019 10/04/2019 53.7 KM 5 giờ 16 phút
53 VR15585 NGUYỄN QUANG 28/03/2019 19/04/2019 52 KM 4 giờ 46 phút
54 VR15538 NGUYEN HUU THANH 27/03/2019 10/04/2019 62.1 KM 6 giờ 39 phút
55 VR15532 Trương Thành Đạt 27/03/2019 20/04/2019 57.3 KM 6 giờ 23 phút
56 VR15534 Đặng Nguyễn Đức Thắng 27/03/2019 26/05/2019 52 KM 6 giờ 24 phút
57 VR15495 Phạm Đông Nhựt Thanh 26/03/2019 15/04/2019 52.2 KM 8 giờ 20 phút
58 VR15460 Phan Bảo An 25/03/2019 22/04/2019 51.5 KM 7 giờ 23 phút
59 VR15455 Tô Quang Thanh 25/03/2019 07/04/2019 52.3 KM 6 giờ 58 phút
60 VR15165 Nguyễn Duy Tùng 24/03/2019 19/04/2019 51.6 KM 6 giờ 1 phút
61 VR15134 Đặng Quang Huy 23/03/2019 02/04/2019 66 KM 7 giờ 4 phút
62 VR15155 Thanh Dũng 23/03/2019 03/04/2019 54.9 KM 4 giờ 50 phút
63 VR14995 Trần Quang Bình 22/03/2019 18/04/2019 54.9 KM 5 giờ 40 phút
64 VR15057 Nguyễn Huỳnh My 22/03/2019 27/03/2019 52.6 KM 8 giờ 16 phút
65 VR15054 Tran Thang 22/03/2019 02/04/2019 59 KM 7 giờ 37 phút
66 VR15051 Nguyễn Thanh Tùng 22/03/2019 21/04/2019 55.7 KM 9 giờ 21 phút
67 VR15041 NGUYỄN BÁ HẢI 22/03/2019 28/03/2019 63 KM 7 giờ 54 phút
68 VR14975 Lê Văn Dương 22/03/2019 21/04/2019 61 KM 7 giờ 31 phút
69 VR14952 Nguyen Thi Ngoc Tram 21/03/2019 06/04/2019 53.3 KM 6 giờ 55 phút

Đối tác & nhà tài trợ