Group 2 Created with Sketch.

Danh sách tra cứu

STT Mã báo danh Họ và tên Ngày đăng ký Ngày Hoàn Thành Quãng đường Thời gian Chứng chỉ
01 VR21481 Doan Huy 13/05/2019 Chưa Hoàn Thành 0 KM 0 phút
02 VR20978 ĐINH ĐỨC 06/05/2019 Chưa Hoàn Thành 10.2 KM 1 giờ 12 phút
03 VR20863 Nguyễn Đình Hà 05/05/2019 Chưa Hoàn Thành 0 KM 0 phút
04 VR19356 Vũ Hoàng Đạt 19/04/2019 16/05/2019 32.9 KM 4 giờ 44 phút
05 VR12997 Nguyễn Văn 12/01/2019 14/01/2019 44 KM 6 giờ 4 phút
06 VR12887 Phạm Hà 05/01/2019 Không Hoàn Thành 16.7 KM 2 giờ 15 phút
07 VR12303 Cao Quoc Dat 29/12/2018 30/12/2018 31 KM 4 giờ 33 phút
08 VR12295 Nguyễn Văn 28/12/2018 31/12/2018 42 KM 6 giờ 0 phút
09 VR11455 Nam Hoang 19/12/2018 21/12/2018 35 KM 5 phút
10 VR11070 Nguyen Dong Phuong Tram 09/12/2018 22/12/2018 32.8 KM 3 giờ 52 phút
11 VR10951 Hoàng Vũ 06/12/2018 13/12/2018 30.2 KM 3 giờ 19 phút
12 VR10145 Hoàng Thanh Lân 05/11/2018 05/12/2018 30.1 KM 2 giờ 58 phút
13 VR8204 Nguyễn Trung Châu 20/09/2018 24/09/2018 31 KM 7 giờ 0 phút
14 VR5161 Lương Ngọc Duy 17/08/2018 03/09/2018 30 KM 4 giờ 25 phút
15 VR4783 Võ Đan Mạch 30/07/2018 Không Hoàn Thành 0 KM 0 phút
16 VR4471 NGUYỄN LÊ TRƯỜNG AN 18/07/2018 01/08/2018 30.9 KM 3 giờ 58 phút
17 VR9999 Thanh Tùng 01/07/2018 13/07/2018 45 KM 12 phút
18 VR3934 Đặng Nguyễn Đức Thắng 25/06/2018 22/07/2018 30.4 KM 3 giờ 52 phút
19 VR3817 Nguyễn Hoàng Phúc 20/06/2018 29/06/2018 30.2 KM 3 giờ 29 phút
20 VR3034 Nguyễn Tuyên 04/06/2018 28/06/2018 30.9 KM 3 giờ 37 phút
21 VR2737 Dương Mai 27/05/2018 27/05/2018 30 KM 2 giờ 10 phút

Đối tác & nhà tài trợ