CYCLING RACE-“ LIFE IS LIKE RIDING A BICYCLE”

100km 200km 300km 400km 500km 600km 700km 800km 900km 1000km

18 remaining
5.42 USD
5 Bonus points
Qualifying Activities
Complete the race in a single or multiple accumulative activity

Register time: -

Race time: 30 days from registry time

This race is closed for registration

202 Participants

+192

View the results

Statistics

Total athletes:

Total run distance:

Total run distance (x2):

Total activities:

Total athletes finished:

Total athletes DNF:

Total athletes not completed:

Total Male athletes:

Total Female athletes:

Total teams:

Total countries:

Distance category :

1. Meaning of the race

“Life is like riding a bicycle. To keep balance,  you must keep moving”.  This famous quote of Albert Einstein is used as a message for our bicycle race “LIFE IS LIKE RIDING A BICYCLE”.

This is the second cycling race on Vietrace365.vn to encourage and motivate people to participate sports activities and form a healthy lifestyle. You can ride at any location, anytime within 30 days from the registration date. All you have to do is record your activities via Strava app, Garmin or Sunnto watches or enter your activities and provide evidence that you have done it. The awards include a medal, printed certificate and bib and 5 bonus points. Additionally, a 10% discount on registration fee will be applied for groups of 5 people or more.

2. Registration fee and payment method

  • Register before Dec 6th, 2020: 125.000vnd
  • Register after Dec 6th, 2020 and : 135.000vnd

The registration fee includes a real medal, printed bib and certificate, 5 bonus points and free shipping.

- 10 percent discount on registration fee for groups of 5 people or more, download group registration form HERE, fill out the form and complete your payment.

- Registration is considered successful when competing for the payment

- Complete the race early, receive the award early

Payment methods:

Method 1: Online payment by ATM or Visa, Mastercard, and JCB. Your account will automatically activate after payment.

Method 2: Pay by Momo

Method 3: Bank transfer:

Payment content: Order code Name Phone (Ex: 14067 Le Phuc Thinh 0967711365)

VietComBank: Account number 0441003794400 - Lê Thị Lễ (Branch Tân Bình - HCMC)

Agribank: Account number 6222205048575 - Lê Thị Lễ (Branch Quận 5 - HCMC)

Sacombank: Account number 060009015089 - Lê Thị Lễ (Branch Lãnh Binh Thăng - HCMC)

Teckcombank: Account number 14023304970017 - Lê Thị Lễ (Branch Kỳ Đồng - HCMC)

3. Contacting us 

For any questions, please contact us via

- Email vietrace365@gmail.com, hotline: 0967711365 or leave a message on Inbox Fanpage: https://www.facebook.com/vietrace365

- Hot Line: 0967711365 (Vietnamese-speaking)/ 0977005090 (English-speaking)

- Chatbox: www.vietrace365.vn

- Inbox Fanpage: https://www.facebook.com/vietrace365

RACE KIT FOR FINISHERS

  1. An embossed medal with the athlete's name and the distance engraved on
  2. Printed bib
  3. Printed certificate
  4. 5 bonus points

Form of sport: ride

Pace: between 1minutes and 12 minutes

- Complete the race by different rides within 30 days from the registration date.

- This is a virtual race so you can ride any location and anytime. All you need to do is record your activities via Strava app, Garmin or Sunnto watches or enter your activities and provide evidence. The instructions will be sent in the successful registration confirmation email.

- If you have any questions, please contact the organizing committee via:

- Hot Line: 0967711365 (Vietnamese-speaking) / 0977005090 (English-speaking)

- Email: info@vietrace365.vn

- Chatbox: https://vietrace365.vn

-  Inbox Fanpage: https://www.facebook.com/vietrace365

- Apply the rule "No complete, no medal".

- The Organizers hold the right to check the results provided by the participants if they suspect that the results are not true.

- Like Fanpage to track information about the run at https://www.facebook.com/vietrace365/?ref=bookmarks

Personal Results

 
 
 
# Athlete Category Club/Organization Result
km km
Pace:
Speed: km/h
km km
Pace:
Speed: km/h

Group/Organization/Club Results

# Club Registered members Distance (km) Average distance per total member (km)
{{clubScore.rank}}

Country Results

# Country Registered members Distance (km)

Vietnam's Provinces/Cities Results

# Province/City Registered members Distance (km)
“Life is like riding a bicycle. To keep balance, you must keep moving”. This famous quote of Albert Einstein is used as a message for our bicycle race “LIFE IS LIKE RIDING A BICYCLE”. This is the second cycling race on Vietrace365.vn to encourage and motivate people to participate in sports activities and form a healthy lifestyle. You can ride at any location, anytime within 30 days from the registration date. All you have to do is record your activities via Strava app, Garmin or Sunnto watches or enter your activities and provide evidence that you have done it. The awards include a medal, printed certificate and bib, and 5 bonus points. Additionally, 10 percent discount on registration fee will be applied for groups of 5 people or more

You may be interested

GIẢI NỘI BỘ - CHẠY ĐẾN ĐÂU XANH ĐẾN ĐÓ

Tối thiểu 37,500 Bước (30km)

0$
Giải chạy bộ “WE RUN – WE PLANTS” là giải chạy bộ trực tuyến do AEON Việt Nam phối hợp cùng Công Đoàn AEON VN. Giải được tổ chức với mục đích đóng góp cho quỹ “Cánh rừng AEON”, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng với thông điệp “Chạy đến đâu, Xanh đến đó”. Với 37,500 bước chân (30km) được hoàn thành bởi người tham dự, bạn đã đóng góp 01 cây xanh cho quỹ. Bên cạnh đó, Ban tổ chức muốn mang đến một sân chơi lành mạnh cho nhân viên AEON, nhằm tạo sự kết nối nội bộ cũng như tạo cơ hội để chung tay cùng cộng đồng xây dựng một xã hội bền vững.

HÀO KHÍ VIỆT NAM - THÁNH GIÓNG – CHẶNG 42KM

-

42km

32.54$
VIETNAM SPIRIT-SAINT GIONG- 42 KM STAGE medal has unique specifications: diameter: 85mm, thickest part: 16mm, weigh:0,5 kilograms, fine gold-plated. The medal features a symbol of national hero Saint Giong who saved the country that stood against the army invaders during the reign of the sixth Hung King. Saint Giong symbolizes the patriotic spirit of the Vietnamese and a staunch fighting spirit in defeating the foreign enemies. These values are a heritage reflecting the quintessence of the lifestyle, traditions and culture of the Vietnamese during in the stages of development of Vietnam.

RUN AROUND THE WORLD - TIMOR LESTE

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km 250km

1.13$
Run around the World – TIMOR LESTE là sự kiện thứ 11 - quốc gia thứ 11 trong chuỗi các giải chạy bộ trực tuyến toàn cầu do VietRace365.vn tổ chức với hình thức chạy bộ trực tuyến qua 254 quốc gia, tương ứng với 254 bộ huy chương, sản phẩm được phát hành nhằm giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa...của tất cả các quốc gia trên thế giới. Bạn có thể chạy ở bất kỳ đâu trên thế giới, bất kỳ thời gian nào trong thời hạn 45 ngày, cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đăng ký để sở hữu bộ huy chương, thẻ và hộ chiếu điện tử chạy bộ toàn cầu. Người tham gia cần lưu ý tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid của chính quyền nơi sinh sống.