30 học sinh đầu tiên nhận gói trợ cấp dài hạn từ Chương trình xã hội “Bầu Bí Việt”

Sau 3 tháng kể từ khi hình thành ý tưởng, Bầu Bí Việt – Một chương trình xã hội trọng tâm của VietRace365 đã chính thức đi vào hoạt động. Ngày 06/4/2021, trong niềm vui chung, đại diện Bầu Bí Việt cùng các thầy cô giáo và đại diện lãnh đạo địa phương, đặc biệt là gia đình và 30 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Hưng Lộc và Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Văn Dương – người sáng lập VietRace365 và Chương trình xã hội Bầu Bí Việt đã đại diện tận tay trao 30 quyết định trợ cấp dài hạn Bầu Bí Việt đợt 1 cho các em học sinh.

VIETRACE365 RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI "BẦU BÍ VIỆT"

Ngày 28/01/2021, VietRace365 đã chính thức ra mắt logo và khởi động chương trình Bầu Bí Việt. Bầu Bí Việt là chương trình xã hội của VietRace365 dựa trên những hỗ trợ, ủng hộ của cộng đồng chạy bộ phong trào Việt Nam cũng như các đối tác, nhà tài trợ trong các sự kiện và một phần tài trợ từ hoạt động của VietRace365 để huy động nguồn lực cung cấp các suất TRỢ CẤP dài hạn nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên phạm vi toàn quốc.