List of Ongoing Races

RUN AROUND THE WORLD - TIMOR LESTE

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km 250km

1.13$
Run around the World – TIMOR LESTE là sự kiện thứ 11 - quốc gia thứ 11 trong chuỗi các giải chạy bộ trực tuyến toàn cầu do VietRace365.vn tổ chức với hình thức chạy bộ trực tuyến qua 254 quốc gia, tương ứng với 254 bộ huy chương, sản phẩm được phát hành nhằm giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa...của tất cả các quốc gia trên thế giới. Bạn có thể chạy ở bất kỳ đâu trên thế giới, bất kỳ thời gian nào trong thời hạn 45 ngày, cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đăng ký để sở hữu bộ huy chương, thẻ và hộ chiếu điện tử chạy bộ toàn cầu. Người tham gia cần lưu ý tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid của chính quyền nơi sinh sống.

RUN AROUND THE WORLD - BRUNEI

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km 250km

1.13$
RUN AROUND THE WORLD - BRUNEI is the 10th event in the series of virtual running race organized by Vietrace365. The virtual events take place through 254 countries, which go along with 254 medals. Each medal version is produced in order to introduce about cultural features of each country.  You can perform your race anywhere and anytime to complete your registered goal. Finishers will own a global set of running medals, cards and e-passports.

RUN AROUND THE WORLD - MYANMAR

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km 250km

1.13$
Run around the World - MYANMAR is the 9th event of the series of global virtual running races organized by VietRace365.vn. Myanmar is the ninth country among 254 countries and territories corresponding to 254 medals. Medal production aims to introduce runners about all nations over the world in terms of culture, art, and tradition. You can run anywhere and anytime within 45 days to complete your registered distance. You will earn a set of medals, a souvenir card, and an e- running passport. And Don’t forget that you have to strictly comply with the current regulations on Covid-19 prevention and control.

RUN AROUND THE WORLD - VIỆT NAM

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km 250km

1.13$
Run around the World - VIETNAM is the 8th event of the series of global virtual running races organized by VietRace365.vn. Vietnam is the eighth country among 254 countries, corresponding to 254 medals. Medal production aims to introduce runners about all nations over the world in terms of culture, art, and tradition. You can run anywhere and any time within 45 days to complete your registered distance. You will earn a set of medals, a souvenir card, and an e- running passport. And Don’t forget that you have to strictly comply with the regulations on Covid-19 prevention and control.

RUN AROUND THE WORLD - THAILAND

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km 250km

1.13$
Run Around The Word- THAILAND is the seventh event of the Series Run Around The Word organized by Vietrace365. Thailand is the seventh country among 254 countries equivalent to a set of 254 medals that features its national symbols, culture, architectures, etc. You can perform your runs anywhere and anytime within 45 days. Finishers will be awarded a medal, a souvenir card and a running passport. Participants have to strictly comply with the local government’s current regulations on Covid 19 preventions and controls.

RUN AROUND THE WORLD - SINGAPORE

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km 250km

0$
Run around the World - SINGAPORE is the 6th event in its virtual running series organized by Vietrace365 corresponding to the 6th country among 254 countries over the world. Each nation will go with a meal that feature national symbols associated with its tradition, culture, architecture, etc. You can perform your run anywhere and anytime to complete the distance you registered for within a duration of 21 days. The finishers will be awarded a race kit including an awesome medal, souvenir card and running passports. Participants have to strictly comply with the current regulations on COVID-19 prevention and control.

RUN AROUND THE WORLD - PHILIPPINES

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km

0$
Run around the world - Philippines is the fifth virtual sports event of the series Run Around The World taking place globally throughout 254 countries and it goes with 245 medals. This event aims to introduce about Culture, Tourism, Architecture, etc of all countries of the world. Anywhere and Anytime works if you complete the distance you chose within 21 days. The race kit includes a medal, a souvenir running card, and a running passport. Runners strictly comply with the current regulations on COVID-19 prevention and control.

RUN AROUND THE WORLD - LÀO

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km

0$
Run around the world-Laos is the fourth virtual sports event of the series Run Around The World taking place globally throughout 254 countries and it goes with 245 medals. This event aims to introduce about Culture, Tourism, Architecture, etc of all countries of the world. Anywhere and Anytime works if you complete the distance you chose within 21 days. The race kit includes a medal, a souvenir running card, and a running passport. Runners have to comply with the local government's Coronavirus prevention policies.

RUN AROUND THE WORLD - INDONESIA

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km

0$
Run Around The World – Indonesia is the third contribution of the series of races Run Around The World that takes place virtually throughout 254 countries, corresponding to 254 exclusive medals. This event aims to introduce to people about Culture, Tourism, Architecture, etc of all countries of the world. Anywhere and Anytime works if you complete the distance you chose within 21 days. The race kit includes a medal, a souvenir running card, and a running passport.

RUN AROUND THE WORLD - MALAYSIA

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km

0$
Run Around The World – Malaysia is the second contribution of the series "Run Around The World", organized by Vietrace365 throughout 254 countries and corresponding with 254 exclusive medals which are designed with national images of people, culture and architecture.

RUN AROUND THE WORLD - CAMBODIA

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km

0$
Run Around The World, a series of global virtual running races across 254 countries, corresponding to 254 different medals, has been organized by VietRace365.vn. This virtual sports event aims to introduce the features of people, culture, and architecture of all countries over the world. "Cambodia" is the first contribution of the series named " RUN AROUND THE WORLD".