Giải chạy đang diễn ra

NOEL RUN

15km30km60km100km120km200km300km

195k VNĐ
BTC trích 20.000 đồng/đăng ký và toàn bộ số tiền VĐV ủng hộ thêm để xây điểm trường Hua Nà, dự án do Quỹ Mùa Đông Ấm là quỹ từ thiện hoạt động phi lợi nhuận tập trung vào mục đích hỗ trợ trẻ em nghèo tại Việt Nam thực hiện.

Run For Hua Nà

15km (huy chương)15km (huy chương + áo)30km (huy chương)30km (huy chương + áo)60km (huy chương)60km (huy chương + áo)120km (huy chương)120km (huy chương + áo)200km (huy chương)200km (huy chương + áo)

139k - 209k VNĐ
Ban tổ chức trích 50.000VNĐ/đăng ký cho Quỹ. FUBON LIFE và AURORA TRAVEL & DMC sẽ tặng cho Quỹ 100.000VND/đăng ký đối với 1.200 đăng ký đầu tiên. Toàn bộ tiền ủng hộ thêm của các vận động viên sẽ được quyên góp để xây dựng điểm trường Hua Nà.

RUN TO HAPPY VIETNAM NATIONAL DAY 2019

21km29km45km99km145km219km

290k VNĐ
Đóng góp 10.000VNĐ/suất đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” .

RUN FOR FUTURE VIETNAM

15km21km30km42km50km100km200km300km

150k VNĐ

RUNNING FOR VIETNAM DISCOVERY – ĐÔNG NAM BỘ

15km30km50km100km120km150km200km250km300km400km500km600km700km800km900km1000km

150k VNĐ
BTC trích 10.000VNĐ từ số tiền bạn đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” . Để ủng hộ thêm, bạn có thể nhập và gửi số tiền ủng hộ trong mục đăng ký.

RUNNING FOR VIETNAM DISCOVERY - ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

15km30km60km120km150km200km250km300km365km

150k VNĐ
BTC trích 10.000VNĐ từ số tiền bạn đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” . Bạn cũng có thể ủng hộ thêm nếu muốn.

RUNNING FOR VIETNAM DISCOVERY – BẮC TRUNG BỘ

5km15km21km30km50km51.5km100km120km150km200km250km300km

150k VNĐ
Đóng góp 10.000VNĐ/suất đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” .

RUNNING FOR VIETNAM DISCOVERY – ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

3km5km10km21km30km50km100km150km

150k VNĐ
Đóng góp 10.000VNĐ/suất đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” .

RUNNING FOR VIETNAM DISCOVERY – TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

5km10km21km30km50km100km100km120km150km200km250km300km

150k VNĐ
Đóng góp 10.000VNĐ/suất đăng ký cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” .

Cách bắt đầu chạy ảo

Tham gia một cuộc đua và chạy mọi nơi, mọi lúc, với bất cứ ai - với tốc độ của riêng bạn

Tìm và chạy các cuộc đua

Tìm và tham gia một cuộc đua hoặc thử thách trực tuyến và thực hiện nó ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, với bất kỳ ai, theo tốc độ của riêng bạn.

Gửi kết quả chạy của bạn

VietRace365 sẽ đồng bộ kết quả của bạn từ ứng dụng Strava hoặc bạn có thể cập nhật trực tiếp trên website VietRace365.vn

Nhận huy chương

Bạn sẽ nhận được huy chương, giấy chứng nhận điện tử, ...


Sản phẩm