Quỹ Bầu Bí Việt

Bầu Bí Việt là chương trình xã hội của VietRace365 dựa trên những hỗ trợ, ủng hộ của cộng đồng chạy bộ phong trào Việt Nam cũng như các đối tác, nhà tài trợ trong các sự kiện của VietRace365 để huy động nguồn lực cung cấp các suất TRỢ CẤP dài hạn nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên phạm vi toàn quốc.

01-202102-202103-202104-2021
Q1 2021Q2 2021
2021
# Name Amount Date Address
1 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH HẢI DƯƠNG (ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid) 10325000 Hải Dương, Việt Nam
2 NGUYỄN BẢO LINH (TRỢ CẤP) 1000000 MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
3 NGUYỄN THANH NHÀN (TRỢ CẤP) 1000000 MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
4 PHẠM QUANG CHUNG (TRỢ CẤP) 1000000 MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
5 PHAN THỊ LINH CHI (TRỢ CẤP) 1000000 MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
6 VŨ THỊ KHÁNH LY (TRỢ CẤP) 1000000 MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
7 ĐINH TIẾN ĐẠT (TRỢ CẤP) 500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA
8 NGUYỄN BẢO NAM (TRỢ CẤP) 500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA
9 NGUYỄN THỊ THẢO VY (TRỢ CẤP) 500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA
10 TRẦN THỊ CHÚC LAM (TRỢ CẤP) 500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA
11 TRỊNH ĐÌNH HẢI 500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA

THE LIST OF DONATED USERS