Quỹ Bầu Bí Việt

Bầu Bí Việt là chương trình xã hội của VietRace365 triển khai từ năm 2021. Nguồn kinh phí của Chương trình trích từ nguồn tài trợ từ Vietrace365 và những hỗ trợ, ủng hộ thêm của cộng đồng những người yêu chạy bộ phong trào Việt Nam cũng như các đối tác, nhà tài trợ trong các sự kiện thể thao trực tuyến của VietRace365 để huy động nguồn lực cung cấp các suất TRỢ CẤP dài hạn nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên phạm vi toàn quốc.

01-202102-202103-202104-202105-202106-202107-202108-2021
$ $ $ $ $ $ $ $
Q1 2021Q2 2021Q3 2021
$ $ $
2021
$
# Name Amount Date Address
1 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH HẢI DƯƠNG (ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid) 10325000 Hải Dương, Việt Nam
2 NGUYỄN BẢO LINH 5000000 MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
3 NGUYỄN THANH NHÀN 5000000 MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
4 PHẠM QUANG CHUNG 5000000 MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
5 PHAN THỊ LINH CHI 5000000 MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
6 VŨ THỊ KHÁNH LY 5000000 MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
7 ĐINH TIẾN ĐẠT 2500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA
8 NGUYỄN BẢO NAM 2500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA
9 NGUYỄN THỊ THẢO VY 2500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA
10 TRẦN THỊ CHÚC LAM 2500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA
11 TRỊNH ĐÌNH HẢI 2500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA
12 BÙI TIẾN DŨNG 2500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 2 - HẬU LỘC - THANH HÓA
13 HOÀNG HÀ MAI 2500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 2 - HẬU LỘC - THANH HÓA
14 TÔ KY Ô 2500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 2 - HẬU LỘC - THANH HÓA
15 TRỊNH PHÚC HIẾU 2500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 2 - HẬU LỘC - THANH HÓA
16 VŨ TRỌNG HOÀNG 2500000 TIỂU HỌC HƯNG LỘC 2 - HẬU LỘC - THANH HÓA
17 ĐINH THỊ NGỌC LINH 2500000 THCS HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
18 LÊ THANH VIỆT 2500000 THCS HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
19 LÊ THỊ QUỲNH ANH 2500000 THCS HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
20 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 2500000 THCS HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
21 TRẦN THỊ THANH 2500000 THCS HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
22 NGUYỄN HOÀNG LONG 2000000 TIỂU HỌC HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
23 NGUYỄN HOÀNG ANH 2000000 TIỂU HỌC HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
24 NGUYỄN KIM ANH 2000000 TIỂU HỌC HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
25 THANG HUY HẢI 2000000 TIỂU HỌC HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
26 PHẠM THỊ DIỄM HẰNG 2000000 THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
27 NGUYỄN THÙY CHÂM 2000000 THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
28 TRỊNH THỊ THU PHƯƠNG 2000000 THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
29 PHẠM VĂN KHÁNH 2000000 THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
30 MAI THẾ QUÂN 2000000 THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
31 NGUYỄN XUÂN PHÚC 2000000 THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
32 TRƯƠNG HẢI YẾN 1000000 MẦM NON THUẦN LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
33 HOÀNG PHƯƠNG NGHI 1000000 MẦM NON SEN VÀNG - PLEIKU - GIA LAI
34 TRỊNH THỊ CẨM TÚ 1000000 TIỂU HỌC TAM PHƯỚC 4 - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
35 HOÀNG NGỌC CHÂU 1000000 TIỂU HỌC HỒI XUÂN - QUAN HÓA - THANH HÓA
36 NGUYỄN VÂN NGA 1000000 TIỂU HỌC ĐÔNG HƯƠNG - TP. THANH HÓA
37 TỐNG THU HIỀN 1000000 THCS PHAN TÂY HỒ - GÒ VẤP - TPHCM
38 NGUYỄN VIẾT HÙNG 1000000 THCS LÊ HỮU LẬP - HẬU LỘC - THANH HÓA
39 TRẦN ĐỖ ĐỨC ANH 1000000 THCS LIÊN LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA
40 TRẦN THANH HẰNG 1000000 THCS YÊN NGHĨA - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI
41 ĐỒNG TRIỆU PHƯƠNG VY 1000000 TIỂU HỌC HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA

THE LIST OF DONATED USERS