RUN 36.5 – KEEP YOUR MIND CALM AND YOUR FEET WARM

30km 60km 120km 150km 200km 250km 300km

5.21 USD
5 Bonus points
0 USD Total donation
Qualifying Activities
Complete the race in a single or multiple accumulative activity

Register time: -

Race time: 30 days from registry time

This race is closed for registration

1133 Participants

+1.1k

Sold out

View the results

Statistics

Total athletes:

Total run distance:

Total run distance (x2):

Total activities:

Total athletes finished:

Total athletes DNF:

Total athletes not completed:

Total Male athletes:

Total Female athletes:

Total teams:

Total countries:

Distance category :

1. Meaning of the race

RUN 35.6 – KEEP YOUR MIND CALM AND YOUR FEET WARM" is a virtual race in which you can run anywhere and complete your race by accumulating runs within 30 days. As a race for fundraising, organizers will deduct 20.000 / registration and ask for donation of runners and sponsors for residents in the flooding central area in Viet Nam.

"RUN 36.5 – KEEP YOUR MIND CALM AND YOUR FEET WARM” aims to encourage and motivate people to do physical activities, keep your temperature at 36.5 celsius to maintain a good mental and physical health.

2. Free and payment method.

- Fee:

+Basic package ( 120.000 vnd) includes  printed BIB, printed certificate and a medal

+ Buy  Running Jacket: 250.000 vnd, can buy more than one.

-Payment method:

Registration succeeds only when completing payment.

Method 1: Online payment by ATM or Visa, Mastercard, and JCB. Your account will automatically activate after payment.

Method 2: Pay by Momo

Method 3: Bank transfer:

Payment content: Order code Name Phone (Ex: 14067 Le Phuc Thinh 0967711365)

VietComBank: Account number 0441003794400 - Lê Thị Lễ (Branch Tân Bình - HCMC)

Agribank: Account number 6222205048575 - Lê Thị Lễ (Branch Quận 5 - HCMC)

Sacombank: Account number 060009015089 - Lê Thị Lễ (Branch Lãnh Binh Thăng - HCMC)

Teckcombank: Account number 14023304970017 - Lê Thị Lễ (Branch Kỳ Đồng - HCMC)

3. Contacting us

For any questions, please contact email vietrace365@gmail.com, hotline: 0967711365 or leave a message on Fanpage Vietrace365

1. Awards for finishers: BIB, certificate, 5 bonus points, a medal

The unique medal is delicately designed

2. Register with A Motive Running Jacket

For those who register for this race are in priority to buy A running jacket from Motive with the price of 250.000 vnd (100.000vnd discount is included).

Jacket dimensions

Motive Running running jacket is specially designed with outstanding features such as super light, compact, airy, light water-resistant and keep warm, the back is designed with a clearance for releasing heat, hood,…..

1. - Pace (speed) is valid from 3 minutes / 1km - 20 minutes / 1km.

- Completed by multiple runs within 30 days of registration.

-  You can run anywhere and anytime as long as you record your results by using the Strava, Garmin, Sunto apps or tracklog updates.

Instructions to update results are sent with a mail confirming successful registration.

If you have any questions, please see the instructions here or contact the

- Like Fanpage to update more information https://www.facebook.com/vietrace365/?ref=bookmarks

Personal Results

 
 
 
# Athlete Category Donated Club/Organization Result
km $ km
Pace:
Speed: km/h
km $ km
Pace:
Speed: km/h

Group/Organization/Club Results

# Club Registered members Distance (km) Average distance per total member (km)
{{clubScore.rank}}

Country Results

# Country Registered members Distance (km)

Vietnam's Provinces/Cities Results

# Province/City Registered members Distance (km)
“ RUN 35.6 – KEEP YOUR MIND CALM AND YOUR FEET WARM" is a virtual race in which you can run anywhere and complete your race by accumulating runs within 30 days. As a race for fundraising, organizers will deduct 20.000 / registration and ask for donation of runners and sponsors for residents in the flooding central area in Viet Nam.

You may be interested

GIẢI NỘI BỘ - CHẠY ĐẾN ĐÂU XANH ĐẾN ĐÓ

Tối thiểu 37,500 Bước (30km)

0$
Giải chạy bộ “WE RUN – WE PLANTS” là giải chạy bộ trực tuyến do AEON Việt Nam phối hợp cùng Công Đoàn AEON VN. Giải được tổ chức với mục đích đóng góp cho quỹ “Cánh rừng AEON”, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng với thông điệp “Chạy đến đâu, Xanh đến đó”. Với 37,500 bước chân (30km) được hoàn thành bởi người tham dự, bạn đã đóng góp 01 cây xanh cho quỹ. Bên cạnh đó, Ban tổ chức muốn mang đến một sân chơi lành mạnh cho nhân viên AEON, nhằm tạo sự kết nối nội bộ cũng như tạo cơ hội để chung tay cùng cộng đồng xây dựng một xã hội bền vững.

HÀO KHÍ VIỆT NAM - THÁNH GIÓNG – CHẶNG 42KM

-

42km

32.54$
VIETNAM SPIRIT-SAINT GIONG- 42 KM STAGE medal has unique specifications: diameter: 85mm, thickest part: 16mm, weigh:0,5 kilograms, fine gold-plated. The medal features a symbol of national hero Saint Giong who saved the country that stood against the army invaders during the reign of the sixth Hung King. Saint Giong symbolizes the patriotic spirit of the Vietnamese and a staunch fighting spirit in defeating the foreign enemies. These values are a heritage reflecting the quintessence of the lifestyle, traditions and culture of the Vietnamese during in the stages of development of Vietnam.

RUN AROUND THE WORLD - TIMOR LESTE

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km 250km

1.13$
Run around the World – TIMOR LESTE là sự kiện thứ 11 - quốc gia thứ 11 trong chuỗi các giải chạy bộ trực tuyến toàn cầu do VietRace365.vn tổ chức với hình thức chạy bộ trực tuyến qua 254 quốc gia, tương ứng với 254 bộ huy chương, sản phẩm được phát hành nhằm giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa...của tất cả các quốc gia trên thế giới. Bạn có thể chạy ở bất kỳ đâu trên thế giới, bất kỳ thời gian nào trong thời hạn 45 ngày, cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đăng ký để sở hữu bộ huy chương, thẻ và hộ chiếu điện tử chạy bộ toàn cầu. Người tham gia cần lưu ý tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid của chính quyền nơi sinh sống.