THE GREAT CIRCLE

30km 60km 120km 200km 300km 365km

65 remaining
Free
Qualifying Activities
Complete the race in a single or multiple accumulative activity

Register time: -

Race time: 21 days from registry time

This race is closed for registration

146 Participants

+136

View the results

Statistics

Total athletes:

Total run distance:

Total run distance (x2):

Total activities:

Total athletes finished:

Total athletes DNF:

Total athletes not completed:

Total Male athletes:

Total Female athletes:

Total teams:

Total countries:

Distance category :

THE GREAT CIRCLE "is a completely free online race for foreign athletes who are living and working in Vietnam. The race welcomes the participation of athletes who love to experience the online running platform at VietRace365, which is one of the activities to promote the widespread and development of running in Vietnam, help people to form active, healthier, and happier lifestyles.

 Guideline on how to register this virtual race for new participants:

Step 1: Sign up and Log in to an account on Vietrace365.vn

Step 2: Choose a proper distance, fill out the registration form with the information required and click on sign up

Step 3: Sign up for  Strava, or Garmin, or  Suunto account, then connect your Vietrace account with these running apps.

Step 4: Perform your runs and accumulate the distances to complete your race within 21 days.

Step 5: Vietarce356 will confirm your result and send your award to your address.

How to sign up/log in to an account & update activities: https://vietrace365.vn/tin-tuc/detail/huong-dan-tham-gia-giai-chay

1. Medal: “ Challenge 365-Vietnam Dream” medal embossed with an image of Vietnam map, running figure, and the word VietRace365, which represents Vietrace365's dream of widespread and development of running in Vietnam and hope to help people to form active, healthier happier lifestyles. In addition, the medal also shows pride in the beautiful country of Vietnam, and proud of national sovereignty.

2. BIB and Certificate:

The award will be free delivered to the participant's address.

The award will be free delivered to the participant's address.

  • Choose a proper distance for yourself
  • Race time: 21 days from the registration date.
  • This is a virtual race, you can run anywhere and anytime, record and update your activities vis apps or devices (Strava, Suunto, Garmin) or update with tracklog on Vietarce365.vn. Instructions to update results are sent in the successful registration confirmation mail or see more details here https://vietrace365.vn/tin-tuc/huong-dan

- Pace (speed) is valid between 4 minutes / km - 15 minutes / km.

Note: This is a completely free online race for  foreign athletes who are living and working in Vietnam.

Personal Results

 
 
 
# Athlete Category Club/Organization Result
km km
Pace:
Speed: km/h
km km
Pace:
Speed: km/h

Group/Organization/Club Results

# Club Registered members Distance (km) Average distance per total member (km)
{{clubScore.rank}}

Country Results

# Country Registered members Distance (km)

Vietnam's Provinces/Cities Results

# Province/City Registered members Distance (km)
THE GREAT CIRCLE "is a completely free online race for foreign athletes who are living and working in Vietnam. The race welcomes the participation of athletes who love to experience the online running platform at VietRace365, which is one of the activities to promote the widespread and development of running in Vietnam, help people to form active, healthier, and happier lifestyles.

You may be interested

GIẢI NỘI BỘ - CHẠY ĐẾN ĐÂU XANH ĐẾN ĐÓ

Tối thiểu 37,500 Bước (30km)

0$
Giải chạy bộ “WE RUN – WE PLANTS” là giải chạy bộ trực tuyến do AEON Việt Nam phối hợp cùng Công Đoàn AEON VN. Giải được tổ chức với mục đích đóng góp cho quỹ “Cánh rừng AEON”, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng với thông điệp “Chạy đến đâu, Xanh đến đó”. Với 37,500 bước chân (30km) được hoàn thành bởi người tham dự, bạn đã đóng góp 01 cây xanh cho quỹ. Bên cạnh đó, Ban tổ chức muốn mang đến một sân chơi lành mạnh cho nhân viên AEON, nhằm tạo sự kết nối nội bộ cũng như tạo cơ hội để chung tay cùng cộng đồng xây dựng một xã hội bền vững.

HÀO KHÍ VIỆT NAM - THÁNH GIÓNG – CHẶNG 42KM

-

42km

32.54$
VIETNAM SPIRIT-SAINT GIONG- 42 KM STAGE medal has unique specifications: diameter: 85mm, thickest part: 16mm, weigh:0,5 kilograms, fine gold-plated. The medal features a symbol of national hero Saint Giong who saved the country that stood against the army invaders during the reign of the sixth Hung King. Saint Giong symbolizes the patriotic spirit of the Vietnamese and a staunch fighting spirit in defeating the foreign enemies. These values are a heritage reflecting the quintessence of the lifestyle, traditions and culture of the Vietnamese during in the stages of development of Vietnam.

RUN AROUND THE WORLD - TIMOR LESTE

21km 42km 60km 100km 120km 150km 200km 250km

1.13$
Run around the World – TIMOR LESTE là sự kiện thứ 11 - quốc gia thứ 11 trong chuỗi các giải chạy bộ trực tuyến toàn cầu do VietRace365.vn tổ chức với hình thức chạy bộ trực tuyến qua 254 quốc gia, tương ứng với 254 bộ huy chương, sản phẩm được phát hành nhằm giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa...của tất cả các quốc gia trên thế giới. Bạn có thể chạy ở bất kỳ đâu trên thế giới, bất kỳ thời gian nào trong thời hạn 45 ngày, cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đăng ký để sở hữu bộ huy chương, thẻ và hộ chiếu điện tử chạy bộ toàn cầu. Người tham gia cần lưu ý tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid của chính quyền nơi sinh sống.