Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu từ Suunto lên Strava tự động


  |  

Đối với người dùng sử dụng đồng hồ Suunto, cần phải đồng bộ hoạt động lên Strava.

Từ Strava liên kết vào Vietrace365 để được đồng bộ hoạt động lên. 

Bước 1: Cài đặt ứng dụng

Cài đặt ứng dụng Suunto vào thiết bị điện thoại di động. Sau đó tiến hành đăng nhập vào ứng dụng và tìm đến "Setting (hình bánh răng cưa) sau đó chọn tiếp "Connect to other Services".

 

Bước 2: Tìm biểu tượng Strava

Tìm biểu tượng Strava nhấp chọn

 

Bước 3: Liên kết với Strava

Ở màn hình tiếp theo, người dùng chọn "Strava" và chọn tiếp nút cam "Connect with Strava"

Hướng dẫ kết nối đồng hồ Suunto với Strava

 

Bước 4: Cấp quyền truy cập

Người dùng sẽ được hỏi cấp quyền truy cập để kết nối, nhấp chọn "Authorize" để đồng ý kết nối.

 

Bước 5: Kiểm tra kết nối thành công

Quay lại ứng dụng Suunto, ở biểu tượng Strava đã hiển thị chữ "Connected" là đã thành công.

Hướng dẫ kết nối đồng hồ Suunto với Strava

Lưu ý: Cách trên chỉ sử dụng được cho một số thiết bị của Suunto, nếu thiết bị người dùng không hỗ trợ có thể sử dụng "Movescount" để kết nối, cách làm như sau:

Bước 1: Movescount

Tải ứng dụng Suunto Movescount và đăng nhập vào tài khoản Suunto. 

Kết quả hình ảnh cho movescount

 

Bước 2: Liên kết Strava

Sau khi đăng nhập, người dùng kéo xuống và tìm kiếm dòng "Connect with Strava"

Tiếp đến, chọn nút "Authorize" để cấp quyền cho Strava.

Hướng dẫ kết nối đồng hồ Suunto với Strava

 

Bước 3: Sau khi kết nối thành công

Lúc này, quay lại trang Movescount và người dùng có thể thấy một số tuỳ chọn. Nếu không rành có thể để mặc định, chọn "Save" để kết thúc.