Hướng dẫn kết nối tài khoản Garmin & Các vấn đề khác liên quan

Cách kiểm tra liên kết và hoạt động công khai trên Garmin

1. Hướng dẫn kết nối Garmin vào Vietrace365

Bạn vào trang cá nhân Vietrace365, chọn nút "Menu". Sau đó chọn "Kết nối ứng dụng"

Chọn "Kết nối Garmin"

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập email bạn dùng tạo tài khoản Garmin và nhập Password Garmin vào.

Sau đó bạn Click vào Save > Agree để đồng ý chia sẻ thông tin từ Garmin với Vietrace365. 

Bạn hoàn tất liên kết khi biểu tượng Garmin hiện lên trên trang cá nhân của bạn. Khi đó mọi hoạt động trên đồng hồ Garmin của bạn sẽ được đồng bộ với tài khoản Vietrace365.

 

2. Kiểm tra nếu các hoạt đông của bạn đã được công khai 

 

Bạn vào App Garmin trên điện thoại vào mục “More” > Settings> Profile & Privacy”>Activity

Ứng dụng sẽ hiển thị giao diện như hình bên dưới

 

 

Bạn tick chọn My Groups and Connections để cho phép các thiết bị liên hết có thể hiển thị hoạt động của bạn.

 

3. Kiểm tra nếu Garmin của bạn đã kết nối đúng với với tài khoản trên web của Vietrace365

 

Bạn mở app Garmin trên điện thoại và đăng nhập tài khoản bạn vào

 Sau đó bạn vào mục  More> settings> Connected Apps, ứng dụng sẽ hiện thị giao diện như ảnh bên dưới.

 

 

Nếu mục Connected Apps VietRace365 thi bạn đã kết nối đúng với tài khoản  tồn tại trên Vietrace365, nếu không phải bạn vui lòng vào lại trang cá nhân bạn trên  Vietrace36 và thao tác tạo lại liên kết.

Cám ơn bạn đã đồng hành cùng Vietrace365!