HƯỚNG DẪN KIỂM TRA LIÊN KẾT VÀ CHO PHÉP CÔNG KHAI HOẠT ĐỘNG TRÊN GARMIN

Bạn đã liên kết tài khoản Vietrace365 và tài khoản Garmin nhưng hoạt động vẫn chưa được đồng bộ, bạn có thể kiểm tra liên kết mình và cho phép công khai hoạt động trên tài khoản Garmin như sau:

 

1. Kiểm tra nếu các hoạt đông của bạn đã được công khai 

 

Bạn vào App Garmin trên điện thoại vào mục “More” > Settings> Profile & Privacy”>Activity

Ứng dụng sẽ hiển thị giao diện như hình bên dưới

 

 

Bạn tick chọn My Groups and Connections để cho phép các thiết bị liên hết có thể hiển thị hoạt động của bạn.

 

2. Kiểm tra nếu Garmin của bạn đã kết nối đúng với với tài khoản trên web của Vietrace365

 

Bạn mở app Garmin trên điện thoại và đăng nhập tài khoản bạn vào

 Sau đó bạn vào mục  More> settings> Connected Apps, ứng dụng sẽ hiện thị giao diện như ảnh bên dưới.

 

 

Nếu mục Connected Apps VietRace365 thi bạn đã kết nối đúng với tài khoản  tồn tại trên Vietrace365, nếu không phải bạn vui lòng vào lại trang cá nhân bạn trên  Vietrace36 và thao tác tạo lại liên kết.

Cám ơn bạn đã đồng hàng cùng Vietrace365!