Quỹ hỗ trợ đội viên, thiếu nhi, phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn