Khoảng cách (km)
Pace
337 Số lần chạy
44 Điểm thưởng
Đơn hàng
2068048.9000000018 Đóng góp (vnđ)

Vo Ky Van

Mã người dùng: 244702
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
45.65km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
21Ngày 14Giờ 19Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.42km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 3:58:24)
100% 190.16km / 124km
Bộ sưu tập

Huy chương