Khoảng cách (km)
Pace
123 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
385415.49999999994 Đóng góp (vnđ)

Nghi Nguyenthinghi

Mã người dùng: 114263
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0% 0km / 5km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
19Ngày 21Giờ 29Phút
95.4% 114.56km / 120km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
15Ngày 21Giờ 29Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 5.75km / 5km - COT 1:15:00 (Đã chạy 0:38:55)
Bộ sưu tập

Huy chương