Khoảng cách (km)
Pace
578 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
35464 Đóng góp (vnđ)

Ngô Văn Lập

Mã người dùng: 131166
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
137.52km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
21Ngày 12Giờ 48Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.44km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 2:28:20)
100% 198.21km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương