Khoảng cách (km)
Pace
232 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
886926.4 Đóng góp (vnđ)

LÊ THỊ ÁI VÂN

Mã người dùng: 270162
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
36.4km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
21Ngày 13Giờ 13Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 5km / 5km - COT 1:15:00 (Đã chạy 0:30:02)
Bộ sưu tập

Huy chương