Khoảng cách (km)
Pace
418 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
6174573.514000003 Đóng góp (vnđ)

Nguyễn Chanh

Mã người dùng: 279752
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
3.2% 3.28km / 100km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
19Ngày 12Giờ 52Phút
79.78km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
21Ngày 12Giờ 52Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 20km / 10km - COT 2:30:00 (Đã chạy 1:39:59)
Bộ sưu tập

Huy chương