Khoảng cách (km)
Pace
216 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
1596314 Đóng góp (vnđ)

TRẦN THANH MINH

Mã người dùng: 242892
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0% 0km / 21km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
3Ngày 13Giờ 48Phút
10.08km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
21Ngày 13Giờ 48Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 10.1km / 10km - COT 2:30:00 (Đã chạy 1:24:03)
Bộ sưu tập

Huy chương