Khoảng cách (km)
Pace
744 Số lần chạy
37 Điểm thưởng
Đơn hàng
1045403.5 Đóng góp (vnđ)

Mai Thanh Truong

Mã người dùng: 13665
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
5.7% 1.21km / 21km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
13Ngày 21Giờ 36Phút
9.1% 33.45km / 365km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
309Ngày 21Giờ 36Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 35.5km / 20.23km
100% 197.58km / 60km
Bộ sưu tập

Huy chương