Khoảng cách (km)
Pace
369 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
1176658 Đóng góp (vnđ)

Văn Nhật Tân

Mã người dùng: 180190
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0% 0km / 10km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
19Ngày 8Giờ 45Phút
85.4% 68.36km / 80km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
5Ngày 8Giờ 45Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 152.24km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương