Khoảng cách (km)
Pace
480 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
789502 Đóng góp (vnđ)

Luong Phuong

Mã người dùng: 181485
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
92.9% 78.03km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
9Ngày 21Giờ 34Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 10km / 10km - COT 2:30:00 (Đã chạy 0:56:49)
100% 139.99km / 20.23km
Bộ sưu tập

Huy chương