Khoảng cách (km)
Pace
318 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
1965231.2028732062 Đóng góp (vnđ)

Mai Đại

Mã người dùng: 231379
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
9.5% 8.03km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
19Ngày 12Giờ 52Phút
60.5% 50.82km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
8Ngày 12Giờ 52Phút
27.94km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
21Ngày 12Giờ 52Phút
62.0% 83.76km / 135km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
8Ngày 12Giờ 52Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.25km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 2:11:41)
Bộ sưu tập

Huy chương