Khoảng cách (km)
Pace
1184 Số lần chạy
12 Điểm thưởng
Đơn hàng
3745010.300000001 Đóng góp (vnđ)

Trương Tuấn

Mã người dùng: 180118
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
18.4% 18.4km / 100km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
19Ngày 12Giờ 54Phút
135.82km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
21Ngày 12Giờ 54Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.25km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 3:06:10)
100% 157.49km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương