Khoảng cách (km)
Pace
1152 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
1720860.6 Đóng góp (vnđ)

Tran Hung Dao

Mã người dùng: 11137
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0% 0km / 20km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
4Ngày 7Giờ 30Phút
25.2% 20.18km / 80km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
15Ngày 7Giờ 30Phút
0% 0km / 21km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
15Ngày 7Giờ 30Phút
0% 0km / 10km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
39Ngày 7Giờ 30Phút
20.1% 20.18km / 100km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
15Ngày 7Giờ 30Phút
24.0% 20.18km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
15Ngày 7Giờ 30Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 234.21km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương