Khoảng cách (km)
Pace
749 Số lần chạy
18 Điểm thưởng
Đơn hàng
1768443.5 Đóng góp (vnđ)

Giang Luu Ngoc

Mã người dùng: 145494
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
53.8% 22.61km / 42km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
19Ngày 8Giờ 35Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 171.18km / 20.23km
Bộ sưu tập

Huy chương