Khoảng cách (km)
Pace
875 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
1798443.5 Đóng góp (vnđ)

Giang Luu Ngoc

Mã người dùng: 145494
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0% 0km / 21km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
19Ngày 21Giờ 44Phút
37.36km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
8Ngày 21Giờ 44Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 10km / 10km - COT 2:30:00 (Đã chạy 1:11:02)
100% 171.18km / 20.23km
Bộ sưu tập

Huy chương