Khoảng cách (km)
Pace
717 Số lần chạy
161 Điểm thưởng
Đơn hàng
2099570.4 Đóng góp (vnđ)

Dương Văn Chiến

Mã người dùng: 100996
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
53.3% 50.18km / 94km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
34Ngày 21Giờ 33Phút
55.5% 202.68km / 365km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
309Ngày 21Giờ 33Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 99.91km / 20.23km
Bộ sưu tập

Huy chương