Khoảng cách (km)
Pace
486 Số lần chạy
40 Điểm thưởng
Đơn hàng
1514115.5 Đóng góp (vnđ)

Bùi Duy Đông

Mã người dùng: 113730
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
20.8% 17.47km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
12Ngày 23Giờ 34Phút
50.1% 182.85km / 365km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
309Ngày 23Giờ 34Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 121.05km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương