Khoảng cách (km)
Pace
1341 Số lần chạy
114 Điểm thưởng
Đơn hàng
2564056.1 Đóng góp (vnđ)

Lê Thanh Minh

Mã người dùng: 90230
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0% 0km / 90km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
27Ngày 22Giờ 56Phút
0% 0km / 66km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
27Ngày 22Giờ 56Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 180.91km / 20.23km
Bộ sưu tập

Huy chương