Khoảng cách (km)
Pace
1258 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
2263911.4099999974 Đóng góp (vnđ)

Trần Anh Đức

Mã người dùng: 96621
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
48.2% 20.25km / 42km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
13Ngày 15Giờ 38Phút
47.36km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
12Ngày 15Giờ 38Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.25km / 10km - COT 2:30:00 (Đã chạy 2:06:49)
100% 53.12km / 20.23km
Bộ sưu tập

Huy chương