Khoảng cách (km)
Pace
2111 Số lần chạy
30 Điểm thưởng
Đơn hàng
11204529.450000001 Đóng góp (vnđ)

Babyface Roonëijoker Nguyen

Mã người dùng: 73662
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
140.86km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
1Ngày 12Giờ 50Phút
64.49km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
9Ngày 12Giờ 50Phút
99.8km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
21Ngày 12Giờ 50Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 140.65km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương